Statusar

Vi har inte gått under jorden….

Vi har inte gått under jorden.…vi har bara Corona-paus. Vi väntar som bara den på att snart få dra igång igen, men utbildningar, möten, träffar. Men än så länge så måste vi anpassa oss...