Kategori: Barn i våldsutsatta familjer

Barnen!

Att som förälder utsätta den andra föräldern för våld är en oförlåtlig kränkning mot barnen. Att se sin förälder bli slagen och förnedrad och kanske själv bli direkt utsatt är nog bland det svåraste ett...