Kategori: Att leva i våld

Våld i samkönade relationer

Våld i hbt-relationer (homo-, bi-, trans-) har flera likheter med det våld som förekommer i heterosexuella relationer. Även den gradvisa isoleringen och normaliseringen av övergreppen är likartade. Dessutom är våldsutövarens motiv och mål snarlikt;...

Barnen!

Att som förälder utsätta den andra föräldern för våld är en oförlåtlig kränkning mot barnen. Att se sin förälder bli slagen och förnedrad och kanske själv bli direkt utsatt är nog bland det svåraste ett...

Varför lämnar du honom inte bara?

Våld mot en närstående är långt mera vanligt än de flesta tror. Så vad är det då som gör att en våldsutsatt inte lämnar förövaren? Det börjar med förälskelse och kärlek, precis som i...