Bli Mentor hos oss 2020!

Det är mentorerna i Courage4Life som stöttar och hjälper den som befinner sig i, eller just lämnat, våld i nära relation.  Vi är i ständigt behov av nya mentorer. Känner du att du har några timmar över varje månad? Känner du att du vill göra stor skillnad för en annan medmänniska? Känner du att du har ett stort hjärta, stor respekt för andra människor, tålamod och känner du att du kan tänka dig att ena gången lyssna, ge ett råd via mejl eller över en kopp kaffe och nästa gång kanske följa med din klient på rättegång? Då kan du vara en perfekt mentor i vår organisation!
”Att hjälpa varandra är att göra skillnad i världen”
Innan du kan börja arbeta som mentor ser vi gärna att du varit på en gemensam eller enskild informationsträff där du i stor drag får reda på vad det ideella arbetet handlar om, vad det innebär för dig och hur du kan lägga upp det. Det ger oss också möjlighet att träffa varandra. Sedan följer en kostnadsfri utbildning där du får ”mer kött på benen” och utbildas i b.la. regler och lagar, krishantering, samtal och organisationsinformation. Du blir tilldelad en egen handledare som alltid finns för att hjälpa dig, ge dig råd och stöd och om du så önskar eller behöver följa med dig på uppdrag. Du är aldrig ensam i dina uppdrag. Som hjälp i ditt arbete har du tillgång till en rad olika och bra dokument och stödformulär. Du kommer också att tillhöra en grupp mentorer. Ni träffas på ett antal mentorträffar varje år där ni vidareutbildas, delar erfarenheter och stöttar varandra. Någon gång om året hittar ni också på något kul tillsamman med era handledare och styrelsen. Du kommer också några gånger varje år att bli tillfrågad att medverka på olika evenemang, föreläsningar och utställningar. Som mentor binder du inte på något sätt upp dig till olika krav utan det vi önskar av dig efter genomförd utbildning är 1.) att du stöttar, hjälper och finns till för så många våldsutsatta medmänniskor du har möjlighet till. Du bestämmer själv hur mycket tid du lägger ner på ditt ideella arbete, hur du lägger upp det och hur du väljer att utföra det. Din handledare finns hela tiden till din hjälp och till ditt stöd även med detta. Hon/ han har många bra idéer och lång erfarenhet. Som exempel kan nämnas att vi har mentorer som arbetar ideellt ca. 4 timmar per månad och vi har dem som arbetar 10 timmar i veckan. Vi har mentorer som endast rådger via mejl och telefon, vi har andra som tycker att det känns bästa att möta medmänniskan IRL och vi har de som kombinerar. Du väljer själv. 2.) Vi önskar också att du medverkar på de mentormöten och vidareutbildningar som erbjuds (minst 4 gånger/ år och max en halvdag per tillfälle) samt något eller några av de kommande evenemangen. Än så länge utgår alltså ingen ersättning för ditt arbete utan Courage 4 Life arbetar utefter målet att stötta och hjälpa andra medmänniskor, helt utan ekonomiskt vinstintresse. Hösten/ vinterns informationsträffar: I Göteborg: Lördagen den 18 januari 2020 på Skiljemyntsgatan 16, kl 14.00 I Jönköping:
  • – – – –
OBS! Till informationsträffen den 18 januari, 2020 behöver du inte anmäla dig utan bara kom. Ta med en eller flera vänner. Vi bjuder på lätt fika. Varmt välkomna kl 14.00 den 18 januari! Samla ihop alla du känner som är nyfikna och intresserade av att ev. arbeta hos oss och anmäl er samt vilket datum ni valt, på info@courage4life.com. Fika till självkostnadspris. Vi önskar er anmälan senast dagen innan. Varmt välkomna!