Barnen!

Att som förälder utsätta den andra föräldern för våld är en oförlåtlig kränkning mot barnen.

Att se sin förälder bli slagen och förnedrad och kanske själv bli direkt utsatt är nog bland det svåraste ett barn kan uppleva. Den känsla av vanmakt och livrädsla som drabbar barnet när det inte kan stoppa våldet, kan komma att påverka barnets uppväxt på olika sätt.

Barnets trygghet finns hos föräldrarna, eller i alla fall så ska den finnas hos dem. I den internationella undersökningen Progress of Nations* framgår att 90 % av barnen i familjer där mamman blir slagen tvingas att bevittna detta våld. Av dessa barn är minst hälften av barnen själva utsatta för våld och en tredjedel av dessa barn blir utsatta för sexuella övergrepp. Det finns alltså ett klart samband mellan mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot barn.

För många barn slutar inte våldet om så än föräldrarna separerar, i vissa fall ökar det till och med. Våldet kan handla om kränkning, hot, psykiskt- och/ eller fysiskt våld vid exempelvis hämtnings- och lämningstillfällena, mot den andra föräldern och därmed mot barnet.

En del barn försöker själva medverka eller tvingas in i föräldrarnas konflikt för att försöka få stopp på våldet eller för att elda på våldet och konflikten. Det är vanligt att barnen används som spelbrickor i den ena förälderns spel eller bådas. Barn upplever oftast starka lojalitetskonflikter; de vill skydda men riskerar att aggressiviteten riktas mot dem själva.

Många barn lever i separerade familjer där det kan vara den nya eller före detta partnern som utövar våld.

Att växa upp i ett hem med våld och hot om våld skapar känslor av otrygghet. Barnen kan få svårt med sin egen självkänsla, svårt att förstå sitt eget känsloliv och svårt att fungera i relation till andra.

Barn reagerar på våld på olika sätt. Barnen kan få magont, sömn- och koncentrationssvårigheter, aggressivitet, psykiska problem, ångest, rädslor, fobier och hälsoproblem som eksem eller ätstörningar. Många av barnen är i behov av behandling.

 

 

 

  • Progress of Nations, FN, 1997

Du gillar kanske också...