Våld i samkönade relationer

Utvald bild

Våld i hbt-relationer (homo-, bi-, trans-) har flera likheter med det våld som förekommer i heterosexuella relationer. Även den gradvisa isoleringen och normaliseringen av övergreppen är likartade. Dessutom är våldsutövarens motiv och mål snarlikt; att ta och upprätthålla makt och kontroll över den utsatta.

Det är vanligt att våld i samkönade relationer trivialiseras, exempelvis för att kvinnor inte uppfattas som potentiella våldsutövare eller på grund av föreställningar om att en man borde kunna försvara sig.

Synen på vem som är våldsutövare i icke-heterosexuella relationer har stor betydelse för om olika myndigheters tar den utsatta på allvar. Ett vanligt antagande är att den mer ”feminina” parten i relationen antas vara våldsutsatt, vilket vid flera tillfällen lett till att våldsutövaren – och inte offret – erbjudits skydd.

Du gillar kanske också...