Varför lämnar du honom inte bara?

Våld mot en närstående är långt mera vanligt än de flesta tror. Så vad är det då som gör att en våldsutsatt inte lämnar förövaren?

Det börjar med förälskelse och kärlek, precis som i vilket förhållande som helst. I början är allt frid och fröjd.

Det är först då förhållandet etablerat sig och då den ene fått ett visst grepp om den andra, som våldet successivt ökar.

Det börjar oftast genom att den ena parten är kontrollerande mot den andra. Hen vill ha kontroll på vad den andra gör på dagarna, var den andra varit då hen inte är i närheten. Hen vill veta vem den andra umgås med, pratar med och vad de pratar om, sms:ar eller chattar med och om osv. Ofta har hen nedlåtande åsikter om den andras arbetskamrater, vänner och familjemedlemmar.

Ofta uttalar sig hen kränkande om den andras åsikter, om det den andra gör, säger, tänker och hur den andra ser ut. Det är allra mest vanligt att våldet sker bakom stängda dörrar, i hemmet.

Att bli kränkt, nedtryckt och slagen av den man älskar, den man kanske är beroende av och den man valt att leva tillsamman med är oerhört kränkande och skamfullt.

Våldsutövningen kan liknas vid en process där den som är utsatt i allt högre grad tvingas anpassa sig till en vardag som präglas av våld. Anpassningen leder ofta till isolering och ökat beroende av förövaren. Att det förekommer perioder utan våld gör att det går att bibehålla en förhoppning om att relationen ska förbättras och att övergreppen ska upphöra.

Nu läggs ett vågspel från förövaren där hen blir ”ledsen och utsatt” och ber om förlåtelse för det som hen gjort mot den andra. Hen säger ofta att ”detta skall inte upprepas”/ ”jag vet inte vad som tog åt mig”/ ”jag kunde ju inte reagerat på något annat sätt pga., hur du betedde dig, så du måste förstå varför jag reagerade lite stark” etc. Det blir ett vågspel mellan våld, skam och rädsla och mellan lugn, ny-förälskelse och hopp.

Till detta ska nu tilläggas; I de flesta relationer med våld blir det som allra mest farligt då den utsatta beslutar sig att lämna. Försöket att avsluta relationen blir ett allvarligt hot mot förövarens kontroll över den utsatta, därmed leder det till ökat våld och ökat hot. Ofta vågar eller kan den utsatta inget annat än att stanna. Härefter eskalerar våldet i rask takt.

Nu får den utsatta spela med i detta vågspel för att orka fortsätta i relationen eller för att ta sig ur denna. I snitt har en våldsutsatt kvinna försökt lämna mannen 3-6 gånger innan det definitiva uppbrottet, och i minst 17 fall om året leder försöken att lämna istället till döden.

 

Du gillar kanske också...